Żeliwo

Od odlewu do obróbki
Niestandardowe formy i zastosowania

Żeliwa to stopy żelaza specjalnego przeznaczenia wykorzystywane do odlewania nietypowych form.
Żeliwa to grupa stopów żelaza z wysoką zawartością węgla (> 2 %) i krzemu (> 1,5 %) oraz innych składników takich jak mangan, chrom czy nikiel. Rozróżniamy żeliwa szare, w których węgiel występuje w postaci grafitu oraz żeliwa białe, w których węgiel związany jest cementytem. Gęstość właściwa żeliwa wynosi 7,2 i jest tym samym dużo niższa od gęstości stali czy czystego żelaza, którego gęstość kształtuje się na poziomie 7,85.
W przeciwieństwie do stali żeliwo z uwagi na wysoką zawartość węgla nie jest podatne na formowanie i kucie. Nie posiada również właściwości magnetycznych, ponieważ w tym celu atomy materiału muszą być ustawione w tym samym kierunku, jak często spotyka się to w przypadku stali walcowanej. Żeliwo nie tworzy spolaryzowanej masy, którą można ukierunkować.

Dzięki możliwościom naszego centrum obróbki CNC – frezowanie, toczenie, wiercenie – możemy zaoferować klientom obrobione na gotowo elementy z żeliwa.

Tu znajdziesz nasz program dostaw!