Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG (niemiecką ustawą o mediach elektronicznych

Interstahl Service GmbH & Co.KG
Am Jakob 2-4
58300 Wetter (Ruhr)

Rejestr handlowy: HRA 4941
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Hagen

Reprezentowana przez:

Wkrótce
Ta reprezentowana przez: Wkrótce
Rejestr handlowy: wkrótce
Sąd rejestrowy: wkrótce

 

Kontakt

Telefon: +49 (0) 2335 9796-0
Telefax: +49 (0) 2335 9796-46
E-Mail: info@interstahl.com

Numer identyfikacyjny VAT

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a (niemieckiej) ustawy o podatku VAT:
DE 814 133 429

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV (niemieckiej ustawy o radiofonii)
Thomas Grosch
INTERSTAHL Service GmbH & Co.KG
Am Jakob 2-4
58300 Wetter (Zagłębie Ruhry)

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mailowy znajduje się powyżej w impressum.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treści

Jak wynika z § 7 ust. 1 ustawy TMG, jako dostawca usług za treści własne umieszczone na tych stronach odpowiadamy zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani do monitorowania przekazywanych bądź gromadzonych informacji obcego pochodzenia ani też do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem.
Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostaje w tej kwestii nienaruszone. Pociągnięcie do odpowiedzialności z tego tytułu jest jednakże możliwe dopiero z chwilą przyjęcia do wiadomości informacji o przypadku konkretnego naruszenia prawa. Po uzyskaniu informacji o danym przypadku naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie znajdują się linki do stron zewnętrznych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści. Za treści powiązanych stron odpowiada każdorazowo dany podmiot oferujący bądź operator strony. W momencie utworzenia linków powiązane witryny zostały sprawdzone pod kątem możliwego naruszenia prawa. Nie stwierdzono wówczas żadnych treści niezgodnych z prawem.
Nie jest jednak możliwa stała kontrola treści zawartych na stronach, do których przekierowują linki, gdy nie ma konkretnych sygnałów wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa linki tego rodzaju zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Przedstawione na tych stronach treści i dzieła sporządzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami dozwolonymi prawem autorskim wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
O ile treści znajdujące się na tej witrynie nie zostały stworzone przez jej operatora, będą przestrzegane prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich zostaną jako takie oznaczone. Jeśli jednak zauważysz naruszenie praw autorskich, wówczas prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa tego rodzaju treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Źródła wykorzystanych zdjęć:

Bild “Lieferprogramm”: @Shutterstock – 63058348
Bild “Mechanische Bearbeitung”: @Shutterstock – 519066112
Bild “Deutschlandkonferenz” @Shutterstock – 536617741
Bild “Social Media” @Shutterstock – 127010534
Bild “SP400”, “SP300” @INDUSTEEL
Bild “Feinblech Coil Groß” @Shutterstock – 63058348
Bild “Feinbelch Coil Klein” @Shutterstock – 71674225
Bild “Anarbeitung” @Shutterstock – 94373530
Bild “Roheisen” @Shutterstock – 62908276
Bild “Stahlband glühend” @gettyimages – Rictgviar  108203535
Bild “Schonsteine” @Shutterstock – 6957646
Bild “Hochhofen” @Shutterstock – 56438914
Bild “Heißes Eisen” @Shutterstock – 51419623
Bild “Stahl Wiki” @Shotshop GmbH / Alamy Stock Foto – FDT8W5 – 136759250
Bild “Amboß” @Shutterstock – 33299401