Materiały platerowane

Efektywne wykorzystanie warstw czynnych i biernych
Metale do zastosowań specjalnych – bimetal / trimetal

Platerowanie w metalurgii to jedno- lub dwustronne nakładanie jednej lub kilku warstw metalu na podłożu wykonanym z innego metalu. W zależności od potrzeb stosowane są różne kombinacje materiałów w celu uzyskania pożądanych, szczególnych właściwości.

Każdy z nas wie, czym są termobimetale – to specjalna forma materiałów platerowanych, posiadających warstwę czynną i bierną. Stosowane są głównie w urządzeniach wykorzystujących systemy sterowania temperaturą.
Platerowanie jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy pojedynczy materiał nie spełnia wymogów danego zastosowania. Wówczas można połączyć ze sobą pożądane właściwości kilku materiałów.

Inne możliwe zalety to oszczędność kosztów dzięki:
– kombinacji, np. stali konstrukcyjnej (jako podłoża) i stali nierdzewnej (jako pokrycia)
– zmniejszeniu ciężaru dzięki odpowiedniej kombinacji materiałów

Stosowane są różne techniki platerowania. Do walcarki wprowadzane są równolegle materiały z kręgów, które pod wpływem wysokiego nacisku walców łączą się ze sobą. Innym sposobem stosowanym w przypadku grubych blach jest metoda wybuchowa, polegająca na spajaniu obu materiałów przy użyciu materiałów wybuchowych.

Dostarczamy również blachy i taśmy platerowane, także z bimetalu i trimetalu w różnych kombinacjach.

Tu znajdziesz nasz program dostaw!