News

Wsparcie dla aresztu dla nieletnich w Wetter

W latach 2013/14 firma INTERTAHL finansuje jeden z projektów Inner Wheel Distrikt 90 mający na celu wsparcie aresztu dla nieletnich (JAA) w Wetter. Areszt dla nieletnich w Wetter jest jedynym aresztem dla dziewcząt na terenie Nadrenii Północnej- Westfalii, a więc obejmuje swoim zasięgiem bardzo duży obszar.
Celem projektu jest poprawa sytemu opieki nad młodocianymi dziewczętami. Do aresztu dla nieletnich w Wetter trafiają dziewczęta skazane na krótką karę pozbawienia wolności (do czterech tygodni). Organizacja pobytu w areszcie coraz bardziej przypomina pracę ośrodków wsparcia wykorzystujących wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej, którym zadaniem jest zapobieganie ponownemu popełnieniu przestępstwa.
Projekt Inner Wheel Distrikt ma na celu dalszą rozbudowę tego wsparcia. Dla przykładu organizowane są środki finansowe na zakupy i kursy. Niektóre z kursów są prowadzone przez wolontariuszki z Inner Wheel. Kolejnym ważnym filarem projektu jest wsparcie dla dziewcząt po opuszczeniu aresztu, oferowane przez wolontariuszki z Inner Wheel Clubs.
W tym obszarze INTERSTAHL angażuje się finansując seminarium na temat „Zarządzania okresem przejściowym”. Seminarium poświęcone jest opiece po opuszczeniu aresztu, postępowaniu z dziewczętami i młodymi kobietami oraz szkoleniom w zakresie sposobów postępowania. Zarządzanie okresem przejściowym zostało wdrożone przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia.