News

Nasze opcje dostaw z aluminium!

Od dawna zajmujemy się tematem metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź i mosiądz. Obserwujemy przy tym ciągle rosnące zainteresowanie. Zwłaszcza aluminium odgrywa coraz ważniejszą rolę. Ze względu na szeroki zakres zastosowań i możliwości konstrukcyjnych oraz niewielką wagę jest ono coraz częściej stosowane w wielu dziedzinach (np. w architekturze). Szczególną zaletą jest to, że aluminium można w czysty sposób poddać recyklingowi. Zużywane jest przy tym tylko 5% energii potrzebnej do pierwotnego pozyskania. Dostarczamy blachy, kręgi, taśmy cięte, pręty i formatki cięte z aluminium. Oprócz różnych procesów produkcyjnych, takich jak walcowanie, odlewanie, kucie i prasowanie, mamy również opcje mechanicznej obróbki CNC. Oto przykłady dostępnych oznaczeń materiałów: AA-2015, AA-5059, AW-1060, AW-1070A, AW -…
Przy pomocy naszego narzędzia do zapytań możesz łatwo sprawdzić, czy poszukiwany materiał jest do dyspozycji.