Wsparcie dla aresztu dla nieletnich w Wetter

W latach 2013/14 firma INTERTAHL finansuje jeden z projektów Inner Wheel Distrikt 90 mający na celu wsparcie aresztu dla nieletnich (JAA) w Wetter. Areszt dla nieletnich w Wetter jest jedynym aresztem dla dziewcząt na terenie Nadrenii Północnej- Westfalii, a więc obejmuje swoim zasięgiem bardzo duży obszar. Celem projektu jest poprawa sytemu opieki nad młodocianymi dziewczętami. […]